top of page

Kampanya

Sanko Park'tan Tarihi Kampanya

Sanko Park'tan Tarihi Kampanya

Kampanya kapsamında, 01 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Sanko Park Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan alışveriş yapan ziyaretçiler aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.

Kampanyaya dâhil olabilmek için aynı gün içinde Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer alan mağazalardan 500 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapılması gerekmektedir.
Katılımcı sadece aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile yine alışverişin yapıldığı gün kayıt başvurusu yapabilir. (Sanko Park içerisinde bulunan bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, döviz bürosu işlemleri, TL / dakika yüklemeleri, sabit / mobil hatlı telefon faturası ödemeleri, ziynet altın alışverişleri, ADSL fatura ödemeleri, tütün ve tütün mamülleri ile alkollü içecek ve şans oyunları harcamaları kampanyaya dâhil değildir)
Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir.
Kişinin, başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda kişi ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri kampanyaya katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ödül kazanamaz, kazanmış olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
Bir kişi bir günde aynı mağazadan yapılan alışverişe ilişkin tek bir fiş kayıt ettirebilir.
Kampanyaya dâhil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini zemin kat danışma bankosu ve kampanya standında bulunan host veya hosteslere ibraz etmelerinin ardından kayıt için gerekli bilgileri sisteme doldurulmak üzere yetkili kişiye iletmeleri ve veri paylaşım iznini vermeleri gerekmektedir.
· Saat 22:00’den sonra kesilmiş olan fişler kayıt esnasında kabul edilmez.

· Kampanya boyunca her gün 185 kişi para kart, 70 kişi sürpriz hediyeler kazanacaktır.

· Günlük kampanya katılım hakkı her kullanıcı için bir kez ile sınırlıdır.

Hediyelerin teslim alınması esnasında kayıt sırasında onaylanmış ve damgalanmış fişlerin tümünün ibrazı gereklidir.


Kampanya devam ettiği süre içinde, gün içinde toplamda ya da tek seferde 500 TL harcama yapan Avm ziyaretçileri kayıtlarını yaptırdıktan sonra dijital çarkıfeleği çevirerek Para Kart ödülü ya da sürpriz hediyeler kazanacaktır.

Her gün 185 kişiye verilecek para kart ödülleri;

Aralık ayı boyunca her gün yüz kişi bir adet 100 TL yüklü para kart, elli kişi bir adet 200 TL yüklü para kart, yirmi beş kişi bir adet 300 TL yüklü para kart, on kişi bir adet 500 TL yüklü para kart kazanacaktır.

Aralık ayı boyunca her gün 70 kişi Sanko Park içinde yer alan mağazalarda geçerli olmak üzere;

5 kişiye Simit Sarayı’ndan bir adet Türk Kahvesi
5 kişiye Kahve Dünyası’ndan bir adet Türk Kahvesi
5 kişiye Alaçatı Muhallebicisi’nden bir adet Türk Kahvesi
5 kişiye Kika’dan bir adet Türk Kahvesi
25 kişiye Playpark’tan bir adet 10 TL tutarında bilet
18 kişiye Vale Park hizmeti
2 kişiye Awax oto yıkama hediye kazanacaktır.


Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına ulaşılamaması durumundan Sanko Park Alışveriş Merkezi sorumlu değildir. Katılımcıların katılım koşullarında yer alan maddeleri ihlal ettiklerinin tespiti durumunda herhangi bir ödül kazanamazlar. Bu konuda karar mercii Sanko Park Alışveriş Merkezi’dir.

Kampanya boyunca bir kişi kampanyaya günde 1 kez olmak üzere en fazla 3 kere katılabilir. Kampanya kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup her gün, gün içinde 500 TL harcama yaparak dijital çarkıfeleği çeviren kişilere günlük bir katılım hakkıyla hediyeler verilecektir.

Hediye kazanan katılımcılar hediyelerini, katılım sağlanan günden itibaren yirmi bir (21) gün geçmiş olması koşuluyla Sanko Park Alışveriş Merkezi 3. Kat Yönetim Ofisi’nden teslim alabilirler.

Hediyelerin teslim alınması esnasında kayıt sırasında onaylanmış ve damgalanmış fişlerin tümünün ibrazı gereklidir. Damgalanmış, sisteme kayıtlı olarak onaylanmış fişlerin herhangi bir tanesinin eksik olması durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz. Yapılmış olan alışverişlerin iptalinin tespiti durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz.

Ödüllerin son teslim tarihi 01 Şubat 2022 ’dir. Katılımcıların, bu tarihe kadar hediyelerini teslim almaya gitmek durumunda olup, bu tarihten sonra katılımcılar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Aşağıda yer alan kişiler Kampanya’ya katılamayacak, katıldıkları takdirde Kampanya’ya katılımları değerlendirilmeyecek, Kampanya sonucu hediye hak kazanmaları halinde ise hediyelerini alma hakları bulunmayacaktır. Bu kişiler; Sanko Park Alışveriş Merkezi bünyesinde çalışan çalışanlar, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Kampanya’nın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Kampanya’nın hazırlanması ve uygulanması ile ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler, Kromozom Halkla İlişkiler Reklam İletişim Danışmanlığı Yayıncılık Organizasyon ve Dekorasyon Hizmetleri Limited Şirketi çalışanları ve bu madde altında sayılan kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarıdır. 18 yaşından küçükler Kampanya’ya katılamaz. Kampanya’ya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda yer alan sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Katılımcılar sadece kendileri adına Kampanya’ya katılabilirler, başkası adına Kampanya’ya katılımlar geçersizdir.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, Kampanya’ya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Sanko Park Alışveriş Merkezi, Kampanya süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda Kampanya Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Kampanya Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler www.sankopark.com.tr sayfası üzerinden duyurulacaktır. Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı Kampanya’ya katılmamış sayılacak ve ödül hakkı kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün talihlilere verilemeyecek duruma gelmesi durumunda Sanko Park Alışveriş Merkezi bu ödülü eşdeğer veya daha fazla değere sahip bir aynı ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

Sanko Park Alışveriş Merkezi, kampanya katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, Kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının Kampanya’ya katılımından veya ödülü almasından veya suiistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Takdir yetkisi tek taraflı olarak Sanko Park Alışveriş Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda Sanko Park Alışveriş Merkezi Kampanya’yı iptal etme, askıya alma ve/veya Kampanya’yı veya Kampanya’nın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Katılımcılar Kampanya’ya katılmakla, Sanko Park Alışveriş Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da Kampanya’ya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, Kampanya’yı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle Sanko Park Alışveriş Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. Sanko Park Alışveriş Merkezi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

bottom of page